Wat is Ethiek?

Vraag aan drie mensen wat ethiek is en u krijgt waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Het woordje ethiek wordt onterecht nogal eens verward met moraalridderschap of als te confronterend opgevat. Dat is eigenlijk niet nodig. In onze ogen is ethiek namelijk een reflectie op een geldende praktijk als startpunt van verandering. 
Zeker in een snel veranderende omgeving is het belangrijk om te beoordelen of de manier van werken nog recht doet aan de verwachtingen en wensen van verschillende betrokkenen.
Tegen welke problemen / spanningsvelden loopt u aan? Door welke waarden laat ik mij leiden? Welke verantwoordelijkheden dreigen tussen wal en schip te vallen? Ethiek hangt meestal sterk samen met gedrag van mensen en (organisatie)cultuur.

Bijvoorbeeld: leugentje voor bestwil

Hoewel we het niet altijd zo noemen, is ethiek voortdurend om ons heen. Aan de keuzes die we voortdurend maken, liggen waarden ten grondslag. We zien dat ook zo terug komen in ons taalgebruik: “ik vind respect heel belangrijk, daar hecht ik veel waarde aan”. Zowel in het groot als in het klein speelt ethiek een rol.
Bijvoorbeeld een actueel dilemma: blijven we investeren in textielfabrieken in Bangladesh, of beter nu terughalen naar Europa, ten koste van de locale economie ter plaatse? Maar ook: hoe ga ik goed om met arbeidsconflicten en vastgelopen werksituaties? En: hoe geef ik handen en voeten aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van mijn organisatie?

“Omdat we het geweten niet moeten vergeten”

Bedrijfsethiek zien wij als een specialisme binnen het brede veld van ethiek. Hoewel het lastig is om de bedrijfsethiek strikt af te bakenen, kunnen we inzien dat bedrijfsethiek wel gaat over integriteit in organisaties, maar niet over euthanasie van demente patiënten.
Waarom is bedrijfsethiek zo belangrijk? Omdat in geen andere tak van sport het geweten zo duidelijk rekening houdt met alle facetten van een situatie, probleem of open vraag.