Diensten

Vraag nu vrijblijvend offerte aan.

Draag het uit!

In deze training leert u de do’s en don’ts van mvo-communicatie. De training is bedoeld voor werknemers of zzp’s die eerlijk en authentiek over mvo willen communiceren. U komt thuis met een mvo-communicatieplan voor uw bedrijf en creatieve ideeën om daar vorm aan te geven. Lees meer

Ethisch Communicatieplan

Wij schrijven op grond van gesprekken en bijeenkomsten een plan voor optimale interne en/of externe communicatie in relatie tot uw ethische waarden en mvo-beleid. Lees meer

Moral Agency Theater

Moral Agency Theatre leert deelnemers ethisch handelen. Iemand speelt een moreel dilemma na met tegenspelers. Andere deelnemers mogen de rol van actor overnemen om een andere manier van handelen uit te proberen. Zo kom je samen tot handelingsalternatieven. Door het fysiek oefenen gaan die alternatieven in het lijf zitten. Zo kunnen deelnemers ze gemakkelijker toepassen in het werk. De training leent zich goed voor combinatie met meer reflectieve vormen. Bijvoorbeeld ’s morgens denken, ’s middags doen. Zo worden medewerkers tijdens een onvergetelijke dag ondergedompeld in ethiek. Lees meer

Dilemma Doolhof

We maken ze dagelijks mee, ethische dilemma’s, hoewel we het niet altijd zo noemen. Het zijn situaties waarbij waarden en normen in het geding zijn en waarbij een keuze moet worden gemaakt uit meerdere alternatieven, terwijl voor elk van die alternatieven goede redenen te geven zijn. Met de handen in het haar vraagt u zich af: en nu? Wat moet ik nu doen? Het is niet altijd duidelijk wat ‘de goede manier’ is om met een situatie om te gaan. Soms is dat afhankelijk van de details, van uw organisatie-cultuur, van de personen die een rol spelen. Lees meer

NEW! Diner pensant / Denk diner

Voedsel voor lichaam en geest. Een diner pensant combineert een prettig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje met een inspirerend thema en sprekers. Daarmee is een diner pensant de gulden middenweg tussen een werkconferentie en een inhoudelijk “avondje uit”.

Tussen de gangen door laat je je inspireren door verschillende sprekers terwijl je tijdens de gangen verder van gedachten kunt wisselen met je tafelgenoten. Kennis en ervaringen delen, nieuwe inzichten of ideeën opdoen, het thema op een andere manier tot “leven” laten komen, een heerlijke maaltijd. Een diner pensant is meer dan een gezellige samenkomst, en het is meer dan een interactieve workshop. Lees meer

Moreel beraad

1 à 2 uur durend groepsoverleg over een concrete (problematische) werksituatie die een morele lading heeft met als doel om tot concrete vervolgstappen te komen. Bijv. de omgang met een agressieve cliënt, lastige klant of slecht functionerende werknemer. Kinderwens van een lvg-er of het instellen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lees meer

Professioneel beraad

Groepsgesprek van professionals over hun beroepsethiek en de uitdagingen die er op dit gebied liggen met de organisatiebelangen. Bijv. professionele onafhankelijkheid accountants en de loyaliteit naar hun werkgever. Of spanning academische autonomie en onderzoeksdoelen universiteit. Journalisten en de persvrijheid. Lees meer

Persoonlijk Beraad

1 op 1 gesprek over werksituaties die wringen met achterliggende (persoonlijke) normen en waarden. Doel van gesprek is om tot meer zekerheid te komen bij reden achter beslissingen uit het dagelijks werk. Bijv. manager moet door winstdaling werknemers ontslaan, maar heeft last van zijn geweten. Lees meer

EthiekSpeedDate

10 x 10 minutengesprekken voor werknemers waarin hun (ethische) dilemma’s kort en bondig worden besproken en geïnventariseerd. Bijv. de dagelijkse afwegingen van politieagenten, zorgverleners, salesmedewerkers. Waar gaat dat goed en waar wringt het soms en kan het beter? Lees meer

Kernwaardentraject

Kort of lang traject waarin de kernwaarden van de organisatie expliciet worden gemaakt. Lees meer

GedragscodeScreening

Check van de gedragscode op consistentie, haalbaarheid en volledigheid. Bijv. winkelketen wil door adequate gedragscode (ethisch) gewenst gedrag werknemers bevorderen. Lees meer

Publieke Opinie Check

Geeft u antwoord op de vraag hoe een bepaalde kwestie ligt bij de publieke opinie. Bijv. champignonkwekerij wil check dat haar omgang met buitenlandse werknemers maatschappelijk acceptabel is. Of bedrijf wil advies over of de op hand zijnde deal maatschappelijk verantwoord is. Ook voor een beter beeld van de heersende opvattingen rond thema’s als kernenergie, wetenschappelijk onderzoek op mensen, commercieel preventief medisch onderzoek, positieve discriminatie en vrouwenquota. Lees meer

Ethiek Express

Voor een snel beeld van mogelijke ethische risico’s in uw organisatie. Wij checken uw organisatie op een aantal criteria en doen interviews met (door u aangewezen) key-figures. Bijv. Een RvT wil een beeld hebben van mogelijke probleemgebieden van ongewenst gedrag in de organisatie. Of bankmanager wil weten of bonuscultuur effect heeft op ethisch handelen. Lees meer