Ethimak

Nieuw in Nederland! Ethimak, een diagnostisch MVO instrument. Ontwikkeld in samenwerking met onze Franse partner Nicomak. Door te kijken naar dilemma’s, beoordeelt Ethimak het sociale klimaat, de belangrijkste waarden en professioneel gedrag in uw organisatie.

 

Een diagnostisch MVO instrument

Met onze kennis en kunde op het gebied van bedrijfsethiek, hebben we Ethimak ontwikkeld als een eenvoudig, vriendelijk en betrouwbaar instrument. Een Web 2.0 applicatie voor de sociale dimensie van Duurzame Ontwikkeling.

  • Ethimak beoordeelt het sociale klimaat van uw organisatie, waarden, professioneel gedrag, afgeleid van de omgang met realistische scenario’s (dilemma’s)
  • Na de diagnose biedt Ethimak advies voor verbeteringen door lange termijn ondersteuning of speciale trainingen, aangepast aan uw behoeften
  • Tenslotte biedt Ethimak een beoordeling van de efficiëntie van het actuele beleid, en begeleidt de ISO 26000 implementatie met onderwerpen als diversiteit, psychologisch misbruik, omkoping, inter-persoonlijke relaties

Ethimak logo

De voordelen van Ethimak®:

  • Altijd en overal toegankelijk en gebruiksgemak: Ethimak ® is een cloud-applicatie, die werkt waar en wanneer u wilt.
  • Concrete aanpak: afhankelijk van de context van uw organisatie worden dilemma’s op maat gemaakt, gebaseerd op een database van meer dan 100 realistische scenario’s
  • Een instrument voor kwantitatieve en kwalitatieve meting met de mogelijkheid om te vergelijken in categorieën : Vergelijking per afdeling / leeftijd / functie / sekse …., rekening houdend met de antwoorden op de open vragen.
  • Betrouwbaarheid van de gegevens: verzekerde vertrouwelijkheid en snelheid van verwerking

 

Waar wordt Ethimak voor gebruikt?