Dilemma training 3 Sept 2013

Dilemma’s die vragen om leiderschap

We maken ze dagelijks mee: ethische dilemma’s. Situaties waarbij waarden en normen in het geding zijn en waarbij een keuze moet worden gemaakt uit meerdere alternatieven, terwijl voor elk van die alternatieven goede redenen te geven zijn. Met de handen in het haar vragen we ons af: Wat nu te doen?

Het is niet altijd duidelijk wat ‘de goede manier’ is om met een situatie om te gaan. Het is afhankelijk van de details, van de cultuur, van de personen die een rol spelen. Door samen de situaties te bespreken en te evalueren, kunnen we van elkaar leren. In de dilemmatraining wordt een aantal situaties voorgelegd, maar nog beter is het wanneer je zelf een situatie aandraagt. Het doel van deze training is dat het voor jou eenvoudiger wordt om dilemma’s te herkennen en erover te reflecteren. Uiteindelijk wordt het gemakkelijker om in moeilijke situaties een beslissing te nemen die verstandig is en die bij jou past.

When
3 september 14.00 – 17.30 uur

Where
Trimbos-instituut
Da Costakade 45,
3521 VS Utrecht 030 297 1100


Grotere kaart weergeven

Click here to read more.