Op het kruispunt van HRM ethiek: het boek “Over leven in werk” is uit!

10-7-2013 6-52-05 PM
Het boek “Over leven in werk” onder redactie van Hans Wesseling en Suzan Langenberg gaat over de relatie tussen de HR-professie en haar morele vragen. Een bundeling van verschillende artikelen van de hand van zowel academici als professionals uit de HRM-praktijk met kennis van relevante theorieën en praktijken. De auteurs delen de overtuiging dat er op het kruispunt van (Internationaal) Human Resource Management (HRM) en (bedrijfs)ethiek erg weinig reflectie wordt aangeboden. Ook voor het onderwijs en managementcursussen is weinig op dit gebied ontwikkeld.

Antoon van den Boogaard is een van de auteurs en schreef een artikel met Rien Brouwer over de spagaat van de arbeidsbemiddelaar.

Het boek beoogt met name professionals uit de HR-discipline in staat te stellen zich te oriënteren op de specifieke wijze waarop men binnen HRM in aanraking komt met ethische vraagstukken. Immers, ook aan de HR-discipline wordt de eis gesteld een belangrijke bijdrage te leveren aan een integere bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. De vraag hoe dit eruit kan zien en binnen een organisatie kan worden aangestuurd en levend gehouden, raakt niet alleen de HR-manager maar inmiddels iedere werknemer binnen een organisatie.

Klik hier voor meer informatie