Liturgie frat meet

We openen met gebed. Dit gebed wordt aan het begin van elke bijeenkomst samen gebeden. Het verenigt alle Exodus mannen in één gemeenschappelijk en voortdurend gebed tot onze Heer:

Openingsgebed

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Samen (bij een digitale meeting: zet je microfoon uit):

Maar tot allen sprak Hij: “Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het redden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij zichzelf hierdoor zijn ondergang en dood berokkent?”. (Lucas 9:23-25)

Leider:

Heer Jezus, U wilt dat wij mannen worden voor anderen. U wilt dat wij onze oude gewoonten loslaten, dat wij egoïstische verlangens negeren, dat wij de dagelijkse moeilijkheden met vreugde omarmen en dat wij onze levens volledig op u richten. Help ons iedere dag om te begrijpen wat het betekent om ons in te zetten voor onze vrienden door een gedisciplineerd leven van gebed, ascese en broederschap. Geef ons het verlangen om u in alles te volgen; schenk ons vreugde in het leiden; en geef ons de moed om anderen naar U te brengen.

Samen:

Dank u, Heer Jezus, voor de gave van deze broederschap. Wij vragen U: maak dat uw Geest door mijn broeders werkt om mij uit te dagen en te bemoedigen om de man te zijn zoals U mij roept: een man voor anderen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Veldverslag

Iedere deelnemer bereidt zich erop voor om een 90 seconden durend verslag te geven van zijn ervaringen in de afgelopen week. Het verslag moet bondig de drie pijlers van Exodus90 behandelen: gebed, ascese en broederschap. De grootste tekortkomingen moeten worden besproken terwijl kleine tekortkomingen alleen als zodanig hoeven te worden benoemd. Daarnaast moeten in het verslag de (grootste) zegeningen van de afgelopen week een plaats krijgen, als dankzegging richting God.
Dagelijkse peiling

Er wordt één onderwerp gekozen uit de lijst waar de Exodus90 app in die week bijzondere aandacht voor vraagt. Over dat onderwerp wordt vervolgens gediscussieerd. De discussie gaat over hoe deze verplichting in de praktijk wordt nageleefd en of er mannen zijn die met deze verplichting worstelen. De discussie kan ook betrekking hebben op de vraag of er veranderingen in het leven moeten worden aangebracht om zich beter aan de verplichting te kunnen houden.

Overige zaken

Als iemand een punt heeft om te bespreken, dan kan dat nu. Het is in ieder geval goed om de tijd en plaats van de volgende ‘fraternity meeting’ af te spreken.

Afsluitend gebed

De bijeenkomst eindigt met het gebed tot de Aartsengel Michaël voor bescherming van onze ‘fraternity’, alle Exodus mannen, alle priesters, alle gezinnen en voor de heiliging van de kerk.

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de Goddelijke Kracht in de hel terug.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90