Introductie week 3

Het leven is uitdagender geworden. Voor de Israëlieten is de werkdruk niet afgenomen. Farao weigert hen te laten gaan. Ondanks de eerste vijf plagen lijken Mozes en Aäron geen grotere vrijheid voor de Israëlieten te verkrijgen. Voor jou is de opwinding van deze broederlijke exodus misschien al afgenomen. De realiteit van de vele weken die nog voor ons liggen, begint door te dringen. En erger nog, net als voor de Israëlieten, is er nog niet voldoende tijd verstreken om de werkelijke winst te zien van de gebeurtenissen tot nu toe. Ondanks deze positie, wie kies jij om deze week te dienen: God of Farao?

Wegwijzers voor deze week (week 3: 31 januari t/m 6 februari 2022)

  1. Blijf aan het eind van de dag zelfonderzoek doen. Het zal je niet alleen door deze negentig dagen helpen, maar het zal je ook vrijhouden op dag 91. Oefen je nachtelijk zelfonderzoek goed zodat je er op dag 91 een goede gewoonte van hebt gemaakt. (Weet je niet hoe je zelfonderzoek moet doen? Zie de eerder toegezonden vertaling “E90 Nachtelijk zelfonderzoek”.)
  • Benader eerlijk jouw dagelijks heilig uur. Tijd in stil gebed is cruciaal bij een uittocht. Vrijheid komt van God alleen. God zal je leiden naar waar Hij je wil hebben. God zal je herinneren aan zijn liefde voor jou en jouw werkelijke waarde als zijn eerstgeboren zoon. Maar je zult dergelijke dingen niet horen als je niet iedere dag tijd vrijmaakt om je geest tot rust te brengen en te luisteren.
  • Snijd geen bochten af. Inmiddels zijn de ascetische disciplines jou wel bekend. Je weet wat er moeilijk is aan ze en wat makkelijk. Hoe beter je de disciplines kent, hoe makkelijker het is om ‘bochten af te snijden’. Besef dat je jezelf daarmee voor de gek houdt. Wil je in Egypte blijven, of wil je vrij zijn? (Voor meer informatie over de noodzaak van ascese, zie “The Gift of Ascetism” in de “Field Guide” in de app.)
  • Herinner jouw “waarom”. Denk terug aan waarom je deze spirituele oefening bent begonnen. Als je jouw “waarom” vergeet, kunt je deze tocht waarschijnlijk niet tot een goed einde brengen. De verleiding van de gemakken van het leven is gewoon te sterk om te overwinnen zonder een waardig doel. (Heb jij je “waarom” nog niet geschreven? Ga naar het deel van de “Field Guide” in de app getiteld “What’s Your Why” en schrijf jouw “waarom” voordat je verder gaat.)
  • Blijf vreugdevol. Als je jouw “waarom” voor ogen houdt en je constant het dagelijks gebed bidt, dan kan jouw hoop op vrijheid niet anders dan groot zijn. Een uittocht is een uitdaging. Gelukkig is het God die zorgt voor de vrijheid die jij zoekt. Blijf vol vreugde. De plagen openbaren jou dat je het niet alleen hoeft te doen. Ook God is voor jouw vrijheid aan het werk.

Bid dat de Heer jou en jouw “fraternity” bevrijdt uit de slavernij.

Bid voor de vrijheid van alle mannen in Exodus, en vertrouw erop dat zij ook voor jou bidden.

Toen de leerlingen van Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, leerde hij hen het ‘Onze Vader’ (zie Lucas 11:1-4, Mattheüs 6:9-13). Sluit je aan bij jouw Exodus-broeders over de hele wereld en bid elke dag dit krachtige gebed voor de bovenstaande intenties.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90