Introductie week 2

De Israëlieten zijn verre van vrij. De gehoorzaamheid van Mozes en Aäron aan God heeft het leven alleen maar moeilijker voor hen gemaakt, waardoor zij zich van hun slavernij meer bewust zijn dan ooit tevoren. Op dit punt in onze exodus is onze slavernij ons ook duidelijk geworden. De disciplines hebben gehechtheden aan gemak en comfort vergroot, waarvan we niet eens wisten dat we ze hadden. Onze routine vormt zich, maar we zijn nog lang niet vrij. Waarom maken we het zo moeilijk voor onszelf door gehoorzaam te zijn aan God? Zou het niet makkelijker zijn om met deze spirituele oefening te stoppen en voor altijd een slaaf van gemak en comfort te blijven? Dat is de overweging waarmee de Israëlieten, en wij, deze week worden geconfronteerd.

Wegwijzers voor deze week (week 2: 24 januari t/m 30 januari 2022)

  1. Belijd je zonden. Proberen aan deze spirituele oefening deel te nemen zonder eerst te biechten, is als proberen de Mont Blanc te beklimmen met vijftig kilo stenen in je rugzak: uitvoerbaar, maar dwaas. Het kruis dat je dagelijks moet opnemen is al zwaar genoeg. Laat de Heer die stenen uit je rugzak halen. Ga biechten zodat je deze berg zonder extra bagage kunt beklimmen en echt vrij bent.
  2. Blijf de dagelijkse reflecties lezen. Als je de dagelijkse Schriftlezingen en reflecties niet doet, doe je deze spirituele oefening niet echt. Door de dagelijkse Schriftlezingen en reflecties te lezen, kan Jezus Christus, het vleesgeworden Woord, jou leiden op jouw uittocht. Je stopt niet met het nemen van koude douches alleen omdat je ze niet leuk vindt, dus stop ook niet met het dagelijks lezen van de reflecties alleen maar omdat je dat niet leuk vindt. Blijf de reflecties dus lezen. Ze zullen jou en je “fraternity” verenigd houden tijdens je exodus.
  3. Voeg aan je week een extra Mis toe. Toen een priester werd gevraagd welke uitdaging hij aan mannen zou geven om ze te laten groeien in geloof, antwoordde deze priester: “Laat ze één extra dag per week naar de Mis gaan”. Dit is het moment om dat te gaan doen. Kies een dag van de week en een specifieke tijd waarop het jou past om elke week de Mis bij te wonen, naast jouw gebruikelijke moment. (Voor meer informatie over de impact van het toevoegen van één extra mis per week en de manier waarop Exodus mannen dit in het verleden als broederschap hebben gedaan, zie de paragraaf getiteld “Strengthen Your Fraternity” in de sectie getiteld “Made for Fraternity” in de “Field Guide” in de app.)
  4. Overweeg om de “Field Guide” te lezen. Als je (nog) geen tijd hebt gehad om de “Field Guide” voor deze spirituele oefening te lezen voordat je aan je uittocht begon, overweeg dan om hem vanavond of komende zondag te lezen. (Helaas is er nog geen vertaling voorhanden van de “Field Guide”.) De “Field Guide” geeft een overzicht van de onderdelen van deze spirituele oefening en helpt je te begrijpen waarom het op deze manier is opgezet. Als je het “waarom” begrijpt, kunt je je met meer vreugde en een vuriger hart aan het “wat” wijden.
  5. Weet waar je anker is. Je hebt je verplicht om dagelijks de stand van zaken bij jouw anker te checken. Hij rekent erop dat jij je verbintenis nakomt. Als je dat al dagelijks doet, prima. Als je daar nog niet mee bent gestart, is dit de dag om te beginnen. Je zult je anker binnenkort net zo hard nodig hebben als hij jou. (Denk je dat de dagelijkse check-ins met je anker niet belangrijk zijn? Zie de paragraaf met de titel “Be a Well Set Anchor” in de sectie getiteld “Made for Fraternity” in de “Field Guide” in de app.)

Bid dat de Heer jou en jouw “fraternity” bevrijdt uit de slavernij.

Bid voor de vrijheid van alle mannen in Exodus, en vertrouw erop dat zij ook voor jou bidden.

Toen de leerlingen van Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, leerde hij hen het ‘Onze Vader’ (zie Lucas 11:1-4, Mattheüs 6:9-13). Sluit je aan bij jouw Exodus-broeders over de hele wereld en bid elke dag dit krachtige gebed voor de bovenstaande intenties.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90