Introductie week 1

Deze week bevind je je bij de Israëlieten in Egypte. De omgeving is door de eeuwen heen vijandig en onderdrukkend geworden, maar blindheid voor jouw slavernij heeft gemaakt dat je je er niet echt van bewust bent. Mozes heeft echter de opdracht gekregen om jou de waarheid te verkondigen. Ben je bereid het als een feit te accepteren dat Egypte je tot slaaf heeft gemaakt? Als jouw antwoord daarop “ja” is, dan is de consequentie daarvan dat jouw manier van leven volledig moet veranderen.

Wegwijzers voor deze week (week 1: 17 januari t/m 23 januari 2022)

  1. Geef de controle op. De disciplines van Exodus90 bieden je de mogelijkheid om de controle over je leven op te geven. Controle leidt tot niet meer dan het overleven van de situatie waar je in zit. Wat heb je in het Egyptische land waar je woont, gedaan om te kunnen overleven? Waar heb je hulp gezocht? Sport, werk, pornografie? Vrijheid is veel beter dan overleven. De weg naar vrijheid, alhoewel dit een moeilijke weg is (zie Mattheüs 7:14), staat voor je open als je bereid bent om je los te maken van Egypte en God te volgen.
  2. Verbind je tot jouw “fraternity”. De reis is zwaar. Je zult worden beproefd en getest. Je zult jouw broeders nodig hebben, en zij jou. Wekelijkse bijeenkomsten zijn een must. (Voor meer informatie over het belang van de “fraternity” zie “Made for Fraternity” in de Field Guide in de app.)
  3. Plan een vaste tijd in voor dagelijks gebed. Besteed elke dag een uur aan gebed. Als dit niet mogelijk is, besteed dan zoveel tijd als mogelijk met een minimum van twintig minuten stil gebed per dag. Plan je deze tijd niet vast in, dan zal het vaak niet lukken om voldoende tijd aan gebed te besteden. (Voor meer informatie over het belang van gebed en een uitleg over stil contemplatief gebed, zie “Fidelity to Prayer” in de Field Guide op de app. Voor een instructie over het bidden van een heilig uur, zie de eerder in pdf toegezonden vertaling “E90 Een uur met God”.)
  4. Wees vreugdevol. Je bent de weg van Christus naar vrijheid ingeslagen. Ja, het zal moeilijk zijn maar dat hoeft je niet droevig te stemmen. Integendeel, de hoop op vrijheid op Dag 91 en de uitnodiging van God om te starten met deze spirituele oefening, zouden je overvloedige vreugde moeten schenken. Als je met niet-Exodus-mannen praat, heb het dan niet over hoe ellendig de disciplines zijn. Deel in plaats daarvan de vreugde die je ervaart, als je je voorstelt wat je op dag 91 zult zijn.
  5. Onderzoek elke avond de afgelopen dag. Exodus90 bevat veel disciplines die elke dag een “ja” van jou vereisen. Neem aan het einde van de dag, voordat je gaat slapen, even de tijd om je dag te overdenken. Dit zal je niet alleen helpen om steeds opnieuw ‘ja’ te zeggen tegen de disciplines, het zal ook je voortgang op de weg naar vrijheid laten zien. (Voor een uitleg over het nachtelijk zelfonderzoek, zie de eerder in pdf toegezonden vertaling “E90 Nachtelijk zelfonderzoek”.)

Bid dat de Heer jou en jouw “fraternity” bevrijdt uit de slavernij.

Bid voor de vrijheid van alle mannen in Exodus, en vertrouw erop dat zij ook voor jou bidden.

Toen de leerlingen van Jezus vroegen hoe ze moesten bidden, leerde hij hen het ‘Onze Vader’ (zie Lucas 11:1-4, Mattheüs 6:9-13). Sluit je aan bij jouw Exodus-broeders over de hele wereld en bid elke dag dit krachtige gebed voor de bovenstaande intenties.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90