Gebedsuur

EEN UUR MET GOD PER DAG – HOE KOM JE TOT EEN HEILIG UUR

Een heilig uur is tijd die je voor God apart zet. Het gaat per dag om een periode van ongeveer een uur. Het is een tijd van vertrouwelijke omgang met Onze Heer. Een tijd om jezelf open te stellen voor de Heer en Hem toe te staan je lief te hebben en je te leiden. Het is een tijd om jezelf volledig op Hem te richten, om op die manier steeds gelijkvormiger te worden aan Christus.


5 minuten – Openingsgebed: dit is een tijd van mondeling gebed voor de Heer, Hem loven en prijzen en vragen om zijn genade.


15 minuten – Spirituele lezing: dit zal waarschijnlijk bestaan uit je dagelijkse lezing uit het Bijbelboek Exodus en de reflectie daarop en eventueel de dagelijkse lezing volgens het rooster van de kerk en de reflectie daarop.


20 minuten – Stil gebed: deze tijd is gereserveerd voor een dialoog met de Heer. Breng voor Hem wat er in je geest en hart is. Vaak wordt deze tijd gevoed door vragen uit de reflecties van de dag. Deel je gedachten en zorgen eerlijk met de Heer. Geef vervolgens vooral de Heer de ruimte om te reageren en blijf in stilte naar Hem luisteren.


15 minuten – Voorbeden: bid voor je eigen verlossing, voor je gezin, voor je Exodus90 fraternity, voor de kerk en voor al het andere dat je aan God wilt voorleggen.


5 minuten – Dankzegging: we hebben elke dag veel om dankbaar voor te zijn. Voortdurende erkenning van Gods gaven en zegeningen brengt een groter gevoel van waardering en vreugde in het leven. Loof en prijs sprekend of zingend de Heer.


Er kan worden afgesloten met het vragen van voorspraak voor die dag of de dag van morgen aan de Heilige Maagd Maria, de Heilige Jozef of één of meer andere Heiligen.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90