Human Resources Prestaties

Beoordelen, verduurzamen en verbeteren van de prestaties van uw organisatie

 

Sociaal klimaat

 • Beoordelen van het sociale klimaaten anticiperen op een mogelijk sociaal conflict
 • Detectie van de psychosociale factoren
 • Controleer of de officiële waarden zijn in overeenstemming metuw collega’s gedrag
 • Bespreek samen met uw collega’s de kernwaardenvan uw organisatie


Werving en Duurzaam personeelsbeleid

 • Maak uw bedrijf aantrekkelijker voor uw toekomstige collega’s
 • Ontwikkelen van de know-how en persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers
 • Keep talented people in your company
 • Houd getalenteerde mensen in uw organisatie
 • Verminder verzuim en verloop


Preventie tegen wangedrag van managers

 • Train uw medewerkers aan de preventie van psychologisch misbruik
 • Bewustwording van omkoping en discriminatie


Interne communicatie

 • De bedrijfscultuur laten opleven
 • Ideeën laten landen in de hoofden van organisatie leden door te kijken naar dilemma’s