Voor wie is het?

Ethimak is voor 3 soorten gebruikers: bedrijven (MKB en multinationals), publieke instellingen en scholen. Voor elk van deze gebruikers hebben we specifieke taken ontwikkeld.

Voor bedrijven

Ethimak is het begin van audits van waarden, gedragscode, analyse van het sociale klimaat, trainingen en bewustwordingscampagnes.


Voor publieke instellingen / overheden

Ethimak geeft de aftrap van interactieve trainingen, het vergroten van het bewustzijn van psychosociale risico’s, toename van diversiteit, duurzame ontwikkeling en de strijd tegen discriminatie.


Voor scholen

Ethimak maakt het mogelijk om studenten bewust te maken door case studies, om hen voor te bereiden op de professionele wereld.