Morele Moed

De werkvorm Morele Moed leert deelnemers ethisch handelen. Iemand speelt een moreel dilemma na met tegenspelers. Andere deelnemers mogen de rol van actor overnemen om een andere manier van handelen uit te proberen. Zo kom je samen tot handelingsalternatieven. Door het fysiek oefenen gaan die alternatieven in het lijf zitten. Zo kunnen deelnemers ze gemakkelijker toepassen in het werk. De training leent zich goed voor combinatie met meer reflectieve vormen. Bijvoorbeeld ’s morgens denken, ’s middags doen. Zo worden medewerkers tijdens een onvergetelijke dag ondergedompeld in ethiek.