Kernwaardentraject

kernwaarden-trajectKort of lang traject waarin de kernwaarden van de organisatie expliciet worden gemaakt. Bijv. verhuizen onderscheiden door duidelijke bedrijfswaarden te formuleren en deze te communiceren naar haar klanten. Of gezondheidszorginstelling heeft na fusie behoefte aan het vaststellen van de gemeenschappelijke waarden.

In een overzichtelijk proces van drie stappen kunnen de bedrijfs / organisatiewaarden worden ontdekt:

1. Inventariseren: in de eerste stap een aantal korte gesprekken (interviews) met medewerkers door de hele organisatie heen. Bijvoorbeeld tien gesprekjes die ieder tien minuten duren. Dat zou zelfs telefonisch kunnen. Daaruit distilleren wij een uitputtende lijst van -zeg- dertig waarden.

2. Selecteren: stap twee is het interactief bespreken van de waardenlijst in groepen. Het resultaat daarvan is een beperking van de waardenlijst tot zo’n tien waarden. Ook kunnen we tijdens die groepsgesprekken kijken naar de betekenis van die waarden.

3. Tellen: tenslotte in een enquête door de gehele organisatie die tien waarden aanbieden waaruit iedereen er bijvoorbeeld drie kan kiezen. Dat is een democratisch proces van selecteren.

Uiteindelijk geeft deze stap een antwoord op de vraag: welke waarden zijn nu het belangrijkste volgens de organisatie? Deze aanpak kan onthullen hoe locaties / vestigingen van elkaar verschillen. Ook is het waarschijnlijk dat de antwoorden uit de enquête verschillen vertonen onder de hiërarchische niveaus. Dat kan erg verhelderend zijn. Namelijk, een bottom up benadering is weliswaar zinvol en vruchtbaar om tot een waardenbepaling te komen. Toch is dat lastig om vast te stellen in een organisatie die nogal gedifferentieerd is qua locatie, achtergrond en dienstverlening.

 

Terug naar Diensten Afspraak maken