Dag 07

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 3, vers 7-22

Reflectie

Alleen God kan ons vrijheid geven. We zien dit in het verhaal van de Israëlieten. In de Schriftlezing van vandaag zegt God tegen Mozes dat Hij de Israëlieten zal bevrijden uit de greep van de Egyptenaren. Vervolgens zegt Hij dat Hij hen naar het ‘beloofde land’ zal leiden. Dat klinkt goed. Zij het, dat het land wordt bewoond door Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. En dat zijn allemaal vijanden van de Israëlieten.

Kun je je voorstellen wat Mozes dacht? “Je bent van plan om ons uit de greep van Farao te bevrijden (wat nauwelijks goed kan gaan), om ons vervolgens te midden van al onze andere vijanden te plaatsen?” Het is dan ook niet vreemd dat Mozes met rust gelaten wilde worden. Maar om Mozes moed te geven, doet God iets zeer opmerkelijks: Hij onthult zijn Heilige Naam: “Ik ben die is”.

In vroegere tijden geloofden de mensen dat een naam kracht had en een uitdrukking vormde van het wezen van diegene waarvan de naam werd genoemd. Dus wanneer God zijn naam aan Mozes openbaart, leent Hij, als het ware, Zijn goddelijke kracht aan Mozes uit. Hij geeft Mozes een reden om vertrouwen te hebben in de missie die voor hem ligt. Mozes hoeft God alleen maar in vertrouwen aan te roepen.

Daarbij is ook de missie die aan Mozes is gegeven en de boodschap die hij moet overbrengen aan de Israëlieten, van groot belang. In dit opzicht is Mozes ook een voorafbeelding van Christus. Zoals Mozes door God naar de Israëlieten werd gestuurd (“Dit moet Gij de Israëlieten zeggen: Hij-is zendt mij tot u”), zo werd Christus door de Vader gestuurd om ons allemaal te bevrijden. “Wees niet bang”, zegt Jezus, “maar heb geloof” (Lucas 8:50). Als jij je, verstervend en worstelend, aan de disciplines probeert te houden, houdt jouw ogen dan op Jezus gericht. Hij is naar jou toe gezonden om je te bevrijden van jezelf, van zonde en van slavernij. Als jij jouw dagelijkse gevecht voor vrijheid strijdt, onthoud dan dat God daar met jou en voor jou strijdt.

Roep God nu aan. Hij kan niet wachten om jou kracht en ondersteuning te schenken.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90