Dag 06

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 3, vers 1-6

Reflectie

Let op de wijze waarop God en Mozes tot hun diepzinnige vriendschap komen. Het is niet Mozes die op zoek gaat naar God. In plaats daarvan is het God die Mozes zoekt. Mozes doet gewoon zijn werk als God hem roept door de naam Mozes uit te spreken. Pas dan reageert Mozes. De Heilige Theresia van Avila gebruikte vaak de metafoor van een zonnebloem om ditzelfde verschijnsel te beschrijven. Terwijl het ochtendlicht de wereld overspoelt, draait een zonnebloem zijn kop naar de zon. Maar dit gebeurt pas nadat de eerste zonnestralen de bloem hebben aangeraakt. God werkt op dezelfde manier: wanneer een ziel zich tot God keert, is dat omdat God het initiatief heeft genomen en die ziel eerst heeft aangeraakt.

Er kunnen veel redenen zijn waarom je hebt besloten om mee te gaan doen met deze spirituele oefening. Maar het is belangrijk om te onthouden dat niet jij het was die deze keuze heeft geïnitieerd. God riep jou eerst. Door dit beroep op jou heeft God je hart geopend voor een diepere relatie met Hem. Kijk naar de afgelopen zes dagen: hoe is de start van Exodus90 voor jou geweest? Of je nu ijverig bent gestart met veel zelfvertrouwen of aarzelend bent begonnen onder de druk van dreigende faalangst, het is hoe dan ook God die je hiertoe heeft opgeroepen. Omdat Hij het begon, zal Hij ook voorzien. Genade en kracht worden je elk moment van elke dag aangeboden. Kijk niet naar jezelf maar naar de Heer en neem de genade aan die Hij geeft en vaar op zijn kracht.

In de loop van deze negentig dagen zal God zich steeds meer aan jou openbaren. Het initiatief was helemaal van Hem, maar het is jouw taak om op dat initiatief te reageren. Gebruik deze gezegende tijd om je ‘naar God te keren’, om Hem te ontdekken terwijl Hij zich aan jou openbaart.

Wees alert op de stem van de Heer vandaag in jouw heilig uur. Reageer zoals Mozes deed door te zeggen: “Hier ben ik.” Vraag Hem dan of Hij zichzelf en zijn genade aan jou wil openbaren, meer dan ooit tevoren.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90