Dag 05

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 2, vers 11-25

Reflectie

Mannen zijn op hun best als ze echte ‘mannen voor anderen’ zijn. Een volwassen man met zelfbeheersing, gevormd onder de bescherming van God, bezit een grote kracht die voortkomt uit het nieuwe leven in hem. Die grootsheid komt het beste tot uitdrukking in zijn bereidheid om anderen te dienen – om zijn kracht te gebruiken voor ‘de ander’, of het nu zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broeders, zijn buren, zijn kerk of zijn land is/zijn. De meesten van ons hebben de slechte gewoonte ontwikkeld om onze eigen behoeften en verlangens op de eerste plaats te stellen. De behoeften van anderen komen op de tweede plaats als we er überhaupt al rekening mee houden.

In de Schriftlezing van vandaag zien we dat Mozes zijn jongvolwassen kracht gebruikt om anderen te helpen. Hij ziet dat de dochters van Reüel (Jetro) niet opgewassen zijn tegen een paar herders. Wanneer mannen zich richten op de zorg, ondersteuning en verdediging van degenen die zwakker en behoeftig zijn, gebruikt God hun kracht voor het welzijn van die anderen. Met Mozes doet God dat ook. Hij zal hem opvoeden tot de bevrijder en heerser van zijn volk.

Als mannen worden wij elke dag geroepen om tot een wilsdaad te komen. We moeten verder kijken dan onze eigen wensen en behoeften en tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de mensen om ons heen. Overweeg deze oproep tijdens jouw heilig uur. Stel jezelf de vraag: “Wie is er afhankelijk van jou? Wie is op zoek naar jouw bescherming of hulp in het licht van het onrecht en de gevaren in het leven? Wie heeft zichzelf aan jou toevertrouwd, in de hoop dat je een krachtige steun zult zijn; een man op wie je kunt vertrouwen? Wie moet erop kunnen vertrouwen dat wanneer het nodig is, jij niet werkeloos toekijkt, maar namens de betreffende persoon/personen actie onderneemt, zelfs als dat lastig voor je is? Het leven wordt zinvol als je jezelf genereus aan anderen geeft. Ben je bereid zo’n leven te leiden? Ben je bereid om deze stap te maken en een man voor anderen te zijn?

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90