Dag 21

Tekst uit het boek Exodus

Hoofdstuk 9, vers 1-7

Reflectie

De boodschap aan Farao is duidelijk: God wil het Israëlitische volk afscheiden van het Egyptische koninkrijk. De Israëlieten zijn niet van Farao, maar van God alleen. Om dit punt duidelijk te maken, waarschuwt God Farao nadrukkelijk dat hij “een onderscheid zal maken tussen het vee van Israël en het vee van Egypte”, zodat er niets zal sterven van wat toebehoort aan de zonen van Israël. De Vader beschermt zijn zonen.

Net zoals de Israëlieten apart werden gezet, ben jij apart gezet door jouw doop. De kracht en het effect van de doop worden gemakkelijk vergeten. Toen je uit de doopvont kwam, als baby of als volwassene, werd je een zoon van de Hemelse Vader. Je werd heilig en kreeg alles wat je nodig had om deel te nemen aan het Goddelijke leven.

Onderzoek je leven. Besef wat het betekent dat jouw leven apart is gezet en heilig is gemaakt? Wanneer een priester een kelk gebruikt in de Heilige Liturgie, kan die kelk nooit meer voor normale activiteiten worden gebruikt. Omdat hij heilig is, moet hij op een speciale manier worden behandeld. Op dezelfde manier heeft jouw doop jou apart gezet. Je blijft in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. Je bent toegewijd, apart gezet om van nu af aan alleen de Heer te dienen. Je bestemming is om bij God te zijn. Dit betekent dat je verleidingen om jezelf met aardse zaken bezig te houden, moet weerstaan, vooral wanneer die bezigheden het plan van God voor jouw leven verstoren.

Hoe meer je je ware identiteit omarmt, hoe meer je de irrationaliteit zult beseffen van het nastreven van seks, macht, geld en status. Laten we regelmatig in ons hart de genade van onze doop herinneren om ons steeds opnieuw bewust te worden van onze werkelijke identiteit. We moeten aanspraak maken op ons geboorterecht dat we door de doop hebben ontvangen, en op onze eeuwige erfenis. We zijn apart gezet voor God en die status raken we nooit meer kwijt.

Ga vandaag de dialoog aan met de Heer over wat het betekent dat je heilig en apart gezet bent. Denk met hem na over of je apart gezet leeft en op welke punten je daarin (nog) faalt. Wees specifiek, luister aandachtig en wees klaar en bereid om te veranderen als de Heer daarom vraagt. Dit markeert een nieuwe solide etappe op de weg naar vrijheid.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90