Dag 17

Tekst uit het boek Exodus

Hoofdstuk 7, vers 14-24

Reflectie

Het volgende is zeker waar: God openbaart de dingen zoals ze werkelijk zijn. In de Schiftlezing van vandaag begint God met de tien plagen om zijn gezag over Farao en de valse goden van Egypte te tonen. Zo groot is die autoriteit dat elk water in Egypte in bloed verandert, waardoor het water in de Nijl bedorven is en ondrinkbaar. ‘Bloed’ kan hier worden opgevat als een symbool van het fysieke bestaan – de materie van de menselijke natuur die van deze wereld is. Water, de bron van menselijk leven, wordt hier een bron van dood en bederf.

De potten en vaten die in die tijd voor water werden gebruikt (en nu gevuld zijn met bloed) waren gemaakt van materiaal dat was verkregen van dezelfde bomen en stenen als de Egyptenaren gebruikten om hun afgoden te bouwen. In het Hebreeuws impliceert deze tekst daarom dat de valse goden van de Egyptenaren nu letterlijk een bron van dood voor hen zijn geworden. Het zijn goden die niet kunnen redden.

Vandaag de dag kom je voortdurend in de verleiding om je tot de dingen van het vlees te wenden – seks, macht, geld – die, wanneer ze niet volgens Gods plan geordend zijn, jou afsnijden van het ware leven en van vrijheid. Het schip van onze mensheid is te vaak gevuld met dood en bederf in plaats van het leven in God. Betrekken we hierbij het verhaal uit hoofdstuk 2 van het Johannes evangelie, dan zien we dat Christus water, dat ter reiniging in vaten wordt gehouden, in wijn verandert. Dit is een nog krachtiger symbool van leven en vreugde. Dit is het nieuwe leven dat Hij ons in de Geest aanbiedt. Blijf sterk en weet dat Jezus het water van je leven in wijn zal veranderen als je bij Hem blijft. Roep vandaag de Heer aan. Vraag Hem om jou te vullen met overvloedig leven en overvloedige vreugde.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90