Dag 14

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 6, vers 13-27

Reflectie

Lange Bijbelse genealogieën hebben meestal niet onze grootste interesse. De namen zijn ons vreemd en de betekenis van de familielijnen is al lang geschiedenis. Toch onthult alles wat in de Heilige Schrift staat belangrijke waarheden aan de Kerk en aan de gelovigen. Met name de genealogieën verbinden ons met de beloften en verbonden die God aan zijn volk heeft gedaan. Ze herinneren ons ook (zoals ze de oude volkeren herinnerden) aan onze waardigheid en ons toekomstige huis.

Je eigen familielijn kan jou ook veel over jezelf leren. Over jouw karakter, jouw temperament, jouw persoonlijkheid, e.d. De persoon die je bent, ben je door jouw voorouders geworden. Meer in directe zin, ondanks wat onze cultuur ons wijs wil maken, kun je van je vader veel over jezelf en je leven leren.

Vaders hebben, misschien meer dan we weten, een aanzienlijke invloed op hun kinderen – soms positief, soms negatief. Onze zelfbeheersing, ons zelfvertrouwen en de manier waarop we met de wereld omgaan, ontwikkelt zich grotendeels door het voorbeeld van onze vaders. Als je met zaken op één van deze gebieden worstelt, betekent dit dan dat jouw vader op dit punt in gebreke is gebleven? Dat is een vraag die opdoemt voor elke man – een proces waar je zeker doorheen moet.

Dit is niet de plaats om een uitputtende verhandeling te geven over het vaderschap. Maar als je probeert om jezelf beter te begrijpen en streeft naar de vrijheid van zelfbeheersing, is het waarschijnlijk nuttig om (de persoon van) jouw vader en je relatie met hem hierin te betrekken. Je zou bijvoorbeeld de volgende oefening kunnen proberen: vraag je vader, indien mogelijk, om zijn eigen vader (jouw grootvader) te beschrijven, en je zult zien waar veel eigenschappen van jouw vader (positief en negatief) vandaan zullen zijn gekomen. Je krijgt misschien ook een idee van wat jij door zou kunnen geven (of hebt doorgegeven) aan jouw kinderen. Houd de oefening positief. Het is absoluut niet de bedoeling om schuld in het verhaal te betrekken. Het doel is om te begrijpen waar eigenschappen vandaan zouden kunnen komen. Bedenk dat je deugdzame gewoonten ontwikkelt te midden van een “fraternity”. Deze gewoonten zijn een geschenk voor de mensen om je heen, vooral je kinderen. Je kunt het verleden niet veranderen, maar je hebt nu de kans om samen met de Heer een nieuwe toekomst te smeden voor je gezin.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90