Dag 13

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 5, vers 22-23 en hoofdstuk 6, vers 1-12

Reflectie

Vaak wordt de zogenaamde “God van het Oude Testament” beschuldigd van hardheid en wreedheid, en de Schriftlezing van vandaag lijkt dit stereotype te bevestigen. Maar lees nog eens. Als God Egypte zou binnenstormen en de problemen van de Israëlieten zou oplossen, wat zou hij dan bereiken? Ze zouden een zucht van verlichting slaken, hun hachelijke situatie snel vergeten en uiteindelijk ook vergeten wie hen die vrijheid heeft geschonken. Ze zouden vergeten dat ze God nodig hebben en zouden dus weinig leren (en winnen). Door de moeilijke situatie te laten voortduren, geeft God de Israëlieten de kans om een waardevolle les te leren: dat Hij de enige is die voor hen de vrijheid kan herwinnen en dat Hij in staat is om zelfs de ergste vormen van slavernij te overwinnen. Ze zullen dan zonder enige twijfel weten dat God hun Heer is en dat ze zonder Hem niets kunnen.

Denk even na over hoe een gevallen man zou zijn als hij geen zwakheden had. Hij zou waarschijnlijk een trots en hooghartig beest zijn, in de waan verkerend dat hij in staat is zijn eigen leven te beheersen en zijn eigen vrijheid te verwerven zonder de hulp van God. Jouw zwakheden kunnen je belangrijke inzichten geven als je je daarvoor openstelt. Ze kunnen je leren dat je God nodig hebt en kunnen je ertoe bewegen om naar Hem toe te gaan om vrijheid te verkrijgen, in plaats van te vertrouwen op je eigen vergeefse inspanningen om jouw stress tijdelijk te verlichten.

Jouw zwakheden hebben je hier gebracht. En jouw zwakheden (niet zijnde jouw zonden) kunnen Gods geschenk aan jou zijn als je hen toestaat om jou te laten inzien dat je God nodig hebt. Dank de Heer vandaag voor de aan jou geschonken zwakheden, welke je voortdurend terugdrijven naar zijn liefdevolle aanwezigheid.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90