Dag 10

Tekst uit het boek Exodus
Hoofdstuk 4, vers 18-31

Reflectie

Denk aan de twee hoofdpersonen van het boek Exodus: Mozes en Farao. Mozes kent zijn plaats in de relatie met God. Hij is niet hooghartig of arrogant. Hierdoor behoudt hij zijn waardigheid en krijgt hij een bevoorrechte plaats bij God. Farao, aan de andere kant, is hooghartig, arrogant en (wat het duidelijkst naar voren komt in de Schriftlezingen die we de komende dagen zullen lezen) hardvochtig. Hij is niet bereid God als zodanig te erkennen ondanks de vele wonderbaarlijke tekenen. Omdat Egypte een heidens land is en de familie van Farao al lang aan de macht is, beschouwt Farao zichzelf als half goddelijk, en zijn onderdanen zien hem ook als zodanig. Uiteindelijk zal God Farao’s nageslacht en zijn dynastie vernietigen, waarmee Hij bewijst dat Farao en zijn geslacht niet bovenmenselijk zijn.

Hedendaagse mannen gedragen zich vaak net als Farao. Publiekelijk zal iemand zichzelf niet zo gauw als goddelijk presenteren, maar velen handelen wel als zodanig: ze bepalen hun eigen waarheid, ze bepalen hun eigen koers, ze weigeren zich van God afhankelijk te stellen en leiden een soeverein leven. Sinds de val van Adam en Eva hebben mensen een opstandig hart. De IsraĆ«lieten in dit verhaal zijn geen uitzondering. Daarom moeten ze worden onderwezen – hun veertig jaar in de wildernis is geen wandeling in de natuur. God zendt zijn volk de woestijn in zodat ze kunnen leren om op Hem te vertrouwen. Ze moeten begrijpen dat God de Heer is en dat zij zijn eerstgeboren zoon zijn.

Een man is tot veel indrukwekkends in staat, maar een zoon van God is tot veel, veel meer in staat. Deze negentig dagen bieden een uitstekende gelegenheid om je leven te ordenen in de richting van God. Geef je opstandige hart over. Leef nieuw, als een geliefde zoon van een opmerkelijke Vader die je niet alleen zal steunen, maar je zal helpen een betrouwbaar, onbaatzuchtig en vrij man te worden: een man voor anderen.

Denk aan je eigen relatie met God. Zie je God als je Vader en ga je op die wijze met Hem om? Keer je je vaak tot Hem, zoals een zoon zich tot zijn vader wendt? Neem deze vragen vandaag mee naar jouw heilig uur.

Ga terug naar het overzicht van Exodus 90